İdrar Koruyucuları

Koruyucu ilavesi veya ısı kontrol uygulamaları toplama tamamlandıktan sonra 4 saat içinde veya uygun koruyucu toplamanın başında ilave edilmelidir. Koruyucu ilave edilmesi gereken idrar testleri ayrıntıları ile birlikte aşagıdaki tabloda verilmiştir. Ayrıca bu liste test katalogunda da ekler kısmında yer almaktadır.

Eger idrar toplandıktan sonra toplama kabı ile birlikte şehir içindeki bir merkezden yada ayaktan laboratuvara direkt başvuran hastalar tarafından, 24 saatlik toplamanın sonucunda direk laboratuvara geliyorsa, geldikten sonra hacmi ölçülüp analiz için 10 mL’ lik tüplere aktarılıp agzı kapatılır ve buzdolabında belirlenen çalışma gününe kadar saklanır. Şehir içindeki yada dışındaki müşteriler tarafından gönderilen ve yukarıda yer alan uyarılar dogrultusunda toplanmış idrar numuneleri, hacmi ölçüldükten sonra sadece çalışılacak miktar olan 10ml’ lik kısmı transport kabı içerisinde soguk ortamda kargo yada kurye ile laboratuvara ulaştırılır. Bazı ilaçlar yanlış sonuçlara neden olabildigi için hastanın kullandıgı bir ilaç varsa bu mutlaka sorgulanır ve Laboratuvar Test Talep Formunda hangi ilaç/ilaçları kullanıldıgı mutlaka belirtilir. Bu ilaçlar içerisinde en çok kullanılanlar; asetaminofen, aspirin, MAO inhibitörleri, metildopa, levodopa, fenotiyazinler, klorpromazin, promazine, fenotiyazin, rezerpin, kafein, lityum, eritromisin, tetrasiklinler, aminofilin ve diger birçok ilaçtır.

Web Konsepti | COMPETAN Bilgi Teknolojileri | Profesyonel Web Projeleri - Web Tasarım - Hosting - Alan Adı Tescili - Kişisel Web Sitesi - Şirket Web Sitesi - Kişisel Site - Şirket Sitesi - Şahıs Sitesi - Şahıs Web Sitesi