Örnek Alma ve Hazırlama

Test talep formalarının doldurulması ve numunelerin etiketlenmesi

Test Talep Formu kullanıyorsanız;

Bizim tarafımızdan gönderilen Test Talep Formu’nda analiz edilecek testler işaretledikten sonra lütfen aşagıda yer alan ve formda bulunan bilgileride doldurunuz;

• Hastanın adı-soyadı, cinsiyeti ve dogum tarihi, adresi ve T.C kimlik numarası
• Gönderen merkez veya laboratuvar numarası
• Testi isteyen/yapılan kişi/kurum adres bilgileri
• Istemi yapan doktorun adı, telefonu,adresi
• Klinik tanı veya ön tanısı
• Istenen testler
• Numune türü ve alındıgı anatomik bölge
• Numunenin alındıgı tarih ve saat
• Varsa aldıgı ilaçlar
• Varsa gebelik durumu
• 24 saatlik Idrar örnekleri için toplam hacim ve toplandıgı süre

Önemli: Numunenin üzerine hasta adı soyadını açık bir şekilde yazmaya özen gösteriniz.

Eger test taleplerinizi internet üzerinden laboratuvar bilgi sistemine giriş yapıyorsanız;

Bu durumdaki merkezler bilgisayar ekranında yer alan Test Talep Formunda istedikleri testleri işaretledikten sonra testlerin dışındaki doldurulması gereken aşagıda yer alan bilgileri de bilgisayara kayıt etmeli ve bunları doldurmalıdır. Eger, barkod yazıcı kullanıyorsanız, barkodları çıkarıp, serumu ayrılmış numunenin üzerine yapıştırınız. Eger laboratuvarın yazılım sistemine degil de kendi sisteminize giriyorsanız ve Hipokrat laboratuvarına entegrasyonla baglı iseniz;

Test istemlerinizi kendi sisteminizden yaptıktan sonra otomatik olarak bizim sistemimizde de görülecektir. Bu durumda siz sadece barkodlarını barkod yazıcıdan çıkarıp, serumları ayrılmış numuneler üzerine yapıştırıp laboratuvara ulaştırınız. Barkodlarını alamadıgınız numunelerin üzerlerine açık bir şekilde hasta adını soyadını yazmanız gerekmektedir. Ayrıca aşagıda yer alan bilgilerin kendi bilgisayarınızda da olmasını saglayınız.

Test Talep Formunda testlerin işaretlenmesi dışında doldurulması gereken yerler;

• Hastanın adı-soyadı, cinsiyeti ve dogum tarihi, adresi ve T.C kimlik numarası
• Gönderen merkez veya laboratuvar numarası
• Testi isteyen/yapılan kişi/kurum adres bilgileri
• İstemi yapan doktorun / kurumun adı, telefonu, adresi
• Klinik tanı veya ön tanısı
• İstenen testler
• Numune türü ve alındıgı anatomik bölge
• Numunenin alındıgı tarih ve saat
• Aldıgıilaçlar
• Gebelik durumu
• 24saatlik idrarörnekleriiçintoplamhacimve toplandıgısüre
• Numunenin laboratuvara ulaştıgıtarih ve saat
• Numuneyilaboratuvardakabul eden kişinin adısoyadı

Not: Son iki madde laboratuvar tarafından numune kabul edildikten sonra doldurulur.

Alacagınız numunenin tipi, miktarı, alınma zamanı, alındıktan sonrada yanıklılık şartları ve süresi (bu süre aynı zamanda taşıma şeklini de soğuk ortam yada kuru buz ile gönderme gibi, belirlemenizi saglar) gibi bilgiler Test Katalogun’da ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Önemli: Test talepleri sözlü olarak kabul edilmemekte eger daha önceden bir istem var ve buna ekleme yapılacaksa yada hasta bilgileri ile ilgili bir düzeltme yapılacaksa bunlar ya yeni bir Test Talep Formu ile ya da kurumun kaşesi ve düzeltmeyi isteyen kişinin adı soyadı ve imzasını içeren istek yazısının faks çekilmesi ile yapılır. Laboratuvar bunların haricindeki degişiklikleri kabul etmemektedir. Analiz için problem oluşturabilecek analiz öncesi durumlar aşagıda özetlenmiştir. Lütfen numuneyi hastadan almadan ve laboratuvara göndermeden önce bu şartların oluşmamasına dikkat ediniz.

• Numunenin üzerinde isimolmaması, etiketlenmemesi yada yanlış etiketlenmesi
• Kan alma tarihi ve saatinin olmaması
• Numune türünün belirtilmemesi veya yanlış belirtilmesi
• Yetersiz numune
• Hatalısaklamakoşulları
• Zamanında gönderilmemişmateryal
• Materyalinçözüldüktensonra tekrar dondurulması
• Serumayrılmasıiçin uzun süre bekleme
• Yetersiz santrifuj
• Yanlıştransportyada saklamakoşulları
• Hastanınyanlış hazırlanması
• Hemoliz, lipemi, pıhtıoluşumu gibi etkileyicifaktörler

Web Konsepti | COMPETAN Bilgi Teknolojileri | Profesyonel Web Projeleri - Web Tasarım - Hosting - Alan Adı Tescili - Kişisel Web Sitesi - Şirket Web Sitesi - Kişisel Site - Şirket Sitesi - Şahıs Sitesi - Şahıs Web Sitesi