Numune Red Kriterleri

Örnek ret kriterleri istenen testlere baglıdır. Laboratuvar tarafından kabul edilen örnekler testi isteyen doktora veya testi gönderen merkezdeki sorumlu personele haber vermeden atılmaz.

Örnekler aşagıdaki nedenlerden dolayı rededilebilir;

• Hemoliz
• Lipemi
• Pıhtılı kan
• Yetersiz miktar yada işaretlenen çizgiden fazla alınmış miktar ( koagulasyon testleri, hemogram)
• Uygun olmayan koruyucu
• Etiketlenmemiş ya da üzerinde isim soyad yazılmamış örnek
• Yanlış etiketlenmiş örnek
• Örnegin uygun olmayan bir şekilde toplanması
• Örnegin uygun olmayan tüpe veya kaba alınması
• Kırık, çatlak kap ile gönderilen örnekler, örnegin kap veya enjektörün dışına sızmış olması
• Steril kapla gönderilmesi gereken örneklerin steril olmayan kapla gönderilmesi,
• Bir başka materyalle kontamine örnekler (idrarın dışkı ile karışmış olması gibi)
• Örnekte barkod, alınış tarih ve saati olmaması (acil urumda yazılı kayıt yapılarak sorumlu teknisyen veya laboratuvar uzmanının bilgisi dahilinde çalışılır daha sonra mutlaka faks yada e-mail ile bu durumu acıklayan yazı yada yeni Test Talep Formu göndermelisiniz).
• Istem formuna klinik bilgi ve ön tanı yazılmaması, hastalarda HCV, HBS, HIV ve Kırım Kongo Kanamalı Ateş gibi tehlikeli ön tanı durumları mutlaka belirtilmelidir. (Bu durumda sekreterimiz tarafından numuneyi gönderen merkez aranarak ilgili düzeltme yapılır. Mümkünse faks yada e-mail ile yazılı olarak teyit alınır). Bu tür numunelere numune kabulde mavi etiket yapıştırılarak laboratuarımıza çalışmaya gönderilir.

Sonuçların yorumlanması gerektigi durumlarda daha dogru yorumlarda bulunmak için bu bilgilerin mutlaka olması gerektiginden lütfen bu kısmı doldurmaya özen gösteriniz!!!

• Örnek tanımının yapılmaması veya hatalı yapılması, (faks ya da e-mail ile teyit alınır)
• Istem formundaki bilgilerle örnek kabındaki bilgilerin uyumsuzlugu. ( faks yada e-mail ile teyit)
• Örneklerin uygun tüp ve kaplara alınmamış olması,
• Örneklerin laboratuvara uygun ısı koşullarında ulaşmamış olması,
• Örneklerin önerilen sürelerin dışında bekletilmiş olması,
• Mikrobiyolojik inceleme için örneklerin formalin içinde gönderilmesi,
• Mikobakteri incelemesi için 24 saat süre ile toplanan balgam ve idrar gönderilmesi
• Boyalı mikroskopik inceleme için örneklerin taşıma besiyerinde gönderilmesi
• Mikrobiyolojik açıdan uygun olmayan örnek gönderilmesi: barsak içerigi, kusmuk, foley sonda ucu, kolostomi yeri, yenidoganda gastrik aspirat için işlem yapılmaz
• Mikrobiyolojik açıdan uygun olmayan örnek gönderilmesi: yüzeysel, oral, periodontal, dekübit ülseri, variköz ülser, yanık yarası, yüzeysel gangrenöz lezyon, perirektal apse sürüntüleri kabul edilmez; doku örnegi veya aspirat istenmelidir. Lipemik, hemolizli, pıhtılı veya uygun koşullarda gelmeyen yada yetersiz numune gelmesi durumunda hastanın hekimi/gönderen merkez bilgilendirilir ve numunenin tekrarı istenir, gelen numuneler tekrarı mümkün degilse veya beyin omurilik yada perikard, plevra eklem içi sıvı gibi alınması zor olan ve miktarı yetersiz olan örnekler ise çalışmaya alınır ve sonuç kısmında bu durum belirtilir.

Web Konsepti | COMPETAN Bilgi Teknolojileri | Profesyonel Web Projeleri - Web Tasarım - Hosting - Alan Adı Tescili - Kişisel Web Sitesi - Şirket Web Sitesi - Kişisel Site - Şirket Sitesi - Şahıs Sitesi - Şahıs Web Sitesi